Jalon Rakentajat Oy on asuntotuotannon, kiinteistökehittämisen ja -sijoittamisen sekä vaativien urakkakohteiden vahva osaaja. Jalonin omistajana on liki 100-vuotias perheyritys, Toivakka-yhtiöt.

Jalon Rakentajat Oy jatkaa yli 30 vuotta JL-Rakentajat Oy:n nimellä Itä-Suomessa toimineen rakennusliikkeen menestystarinaa. Toiminnan laajentuessa nyt yhä vahvemmin pääkaupunkiseudulle ja Etelä-Suomeen, muuttui myös yrityksen nimi Jalon Oy:ksi. Toimipisteitä yrityksellämme on Helsingissä, Lahdessa, Mikkelissä, Kuopiossa ja Joensuussa.

Yrityksemme perusarvo on:

"Rakentaminen on osaavien ja vastuunsa tuntevien ihmisten vaativaa työtä, jossa on pidettävä se minkä lupaa."

Jokaisessa valmistuvassa Jalon-Kodissa lunastamme yrityksemme perusarvot ja asiakaslupauksemme 30 vuoden kokemuksella.

Jalon Rakentajat Oy on vuonna 1986 perustettu talonrakennuskohteiden urakointiin keskittynyt rakennusliike. 30 vuoden aikana ympäröivä yhteiskunta, ihmiset, teknologia, rakentaminen sekä erilaiset asumisen ja elämisen tarpeet ovat muuttuneet merkittävästi. Vaatimustaso on kasvanut kaikilla mittareilla. Erilaiset rakentamisen, asumisen ja sisustamisen trendit muuttuvat yhä nopeammin haastaen asuntorakentamisen eri ratkaisujen elinkaarta ja muunneltavuutta. Uusien kohteiden on valmistuttava oikeaan aikaan, oikealle paikalle, oikeilla ratkaisuilla ja kilpailukykyiseen hintaan.

Perusarvot ohjaavat toimintaamme myös tulevaisuudessa toimien myös asiakaslähtöisyytemme kulmakivenä

Yrityksemme perusarvo on ohjannut toimintaamme koko olemassa olomme ajan. Meille Jalon-rakentajilla asuntorakentaminen on aina edustanut vastuullisia ratkaisuja, kykä toimia laadukkaasti haasteellisissakin tilanteissa, sekä ennen kaikkea luotettavuutta lunastaessamme asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme antamiamme lupauksia.

Yhteiskuntavastuullisena yrityksenä vastaamme siitä, että palveluksessamme työskentelee ainoastaan Suomen työmarkkinoille rekisteröityä työvoimaa. Kohteidemme suunnittelussa ja toteuttamisessa pyrimme toteuttamaan ympäristöystävillisiä ratkaisuja.

Jalon Rakentajien vahva paikallinen osaaminen tuottaa onnistuneita ratkaisuja yksilöllisiin tarpeisiin

Jalon Rakentajat toimii Mikkelin, Kuopion ja Joensuun talousalueella. Paikallisuus vahvistaa kykyämme huomioida ja hyödyntää paikallaisia mahdollisuuksia sekä palvella laadukkaasti asiakkaidemme yksilöllisiä tarpeita. Osaamisemme on vahvimmillaan asuntorakentamisessa. Asuntorakentamisen lisäksi toimimme osaavana urakoitsijana myös julkisissa uudis- ja korjausrakentamishankkeissa.

Jalon on osa Toivakka yhtiöt Oy:ta.